Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v Čechách. Najdete ho v Praze-Břevnově. Založil ho pražský biskup Vojtěch společně s knížetem Boleslavem II. již v roce 993. Je známý jako klášter benediktinů. Žijí zde v komunitě, kde podle Řehole společně pracují a modlí se. Autorem řehole byl (současně i zakladatel řádu benediktinů) sv. Benedikt, který žil v 6. století v Itálii. Břevnovský klášter je velmi navštěvovaný a je oblíben i jako místo pro svatební obřady.

Historie kláštera

První mniši přišli do kláštera už v 10. století právě se zakladatelem Vojtěchem z Říma. Jako první se opatem stal Anastasius. V 11. století zde díky opatu Menhartovi vznikl i první kamenný kostel a románská bazilika sv. Vojtěcha a Benedikta. Od 14. století je Břevnovský klášter zasvěcen svaté Markétě. V 15. století byl zničen tábority a jeho obyvatelé ho museli opustit. Znovu opraven a zpřístupněn byl až o téměř 100 let později.

Podobu, kterou má klášter dnes, získal v letech 1708 – 1745. Komunisté klášter v 50. letech 20. století zabrali a rozpustili. Stavba několik let jen smutně chátrala. Poslední zásadní a velké opravy proběhly v letech 1991-1993 a to díky finanční podpoře ze zahraničí.

Prohlídky Břevnovského kláštera

Klášter je pro veřejnost otevřený. Prohlédnout si můžete baziliku svaté Markéty, barokní prelaturu, Tereziánský sál a románskou kryptu. Prohlídka je s průvodcem a trvá přibližně hodinu a půl. Klášter je otevřen celoročně a to s ohledem na zdejší život pouze o víkendech.

V zimním období začínají prohlídky v 10:00 hodin a ve 14:00 hodin. V letních měsících pak můžete klášter navštívit ještě v 16:00 hodin. Vstupné pro dospělého činí 80 korun, senioři a studenti zaplatí 50 korun.

Svatby v Břevnovském klášteře

V Břevnovském klášteře je možné uzavřít církevní sňatek. Je pro něho vyhrazena právě bazilika svaté Markéty. Celý svůj svatební obřad je nutné předem konzultovat s farářem. Oddává se vždy v sobotu v období od dubna do listopadu.

Volné termíny naleznete na webových stránkách Břevnovského kláštera. Nejen obřad tu ale můžete mít. Samozřejmostí je pořádání svatební hostiny, a to buď přímo ve společenských prostorách kláštera, nebo v Klášterním šenku.